Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 1 (Quatest 1)
 • Địa chỉ
  • Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • 04.37564632
  • www.quatest1.com.vn
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

   

  1 Bóng đèn huỳnh quang compact CFL TCVN 7896:2015 Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng
  2 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 7897:2013 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng
  3 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 8248:2013 Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng
  4 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống TCVN 8249:2013 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng
  5 Quạt điện TCVN 7826:2015 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng
  6 Nồi cơm điện TCVN 8252:2015 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng
  7 Máy giặt TCVN 8526:2013 Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
  8 Máy biến áp phân phối TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
  9 Máy Photocopy TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng
  10 Máy in TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng
  11 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng
  12 Máy thu hình TCVN 9536:2012 Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng
  13 Động cơ điện TCVN 7450-1:2013 Động cơ điện
  14 Chóa đèn chiếu sáng đường phố Quyết định 13/2008/QD-BCT ngày 30/6/2008
  15 Nồi hơi công nghiệp TCVN 8630:2010  Nồi Hơi – Hiệu Suất Năng Lượng Và Phương Pháp Thử
Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 3 (Quatest 3)
 • Địa chỉ
  • 7 Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
  • (84-61) 3 836 2
  • www.quatest3.com.vn
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

   

  Sản phẩm

  Tiêu chuẩn

   1

  Bóng đèn huỳnh quang compact CFL

  TCVN 7896:2008 Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng

   2

  Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang

  TCVN 7897:2008 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

   3

  Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang

  TCVN 8248:2009 Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng

   4

  Bóng đèn huỳnh quang dạng ống

  TCVN 8249:2009 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng

   5

  Quạt điện

  TCVN 7826:2007 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng

   6

  Nồi cơm điện

  TCVN 8252:2009 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

   7

  Máy giặt

  TCVN 8526:2013 Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

   8

  Máy biến áp phân phối

  TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

   9

  Máy Photocopy

  TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng

   10

  Máy in

  TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng

   11

  Màn hình máy tính

  TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

   12

  Máy thu hình

  TCVN 9536:2012 Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng

   13

  Tủ lạnh

  TCVN 7829:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

  TCVN 7828:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM
Trung tâm thử nghiệm-Kiểm định công nghiệp thuộc Viện Cơ khí Năng lượng & Mỏ, Vinacomin
 • Địa chỉ
  • 565, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • 0435525553
  • 0438543154
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

  Sản phẩm

  Tiêu chuẩn thử nghiệm và đánh giá HSNL

  Tủ lạnh

  TCVN 7829:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng;TCVN 7828:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

  Tủ lạnh Thương mại

  TCVN 10289:2014 Tủ lạnh thương mại- Hiệu suất năng lượng; TCVN 10290:2014 Tủ lạnh thương mại- Phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng

  Điều hòa không khí

  TCVN 7831:2015 Máy Điều hòa không khí không ống gió - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng; TCVN 7830:2015 Máy Điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng

  Máy Photocopy

  TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng 

  Máy in

  TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng

  Màn hình máy tính

  TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

  Máy thu hình

  TCVN 9537:2012 Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

  Nồi cơm điện

  TCVN 8252:2015 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

  Quạt điện

  TCVN 7826:2015 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng

  Máy giặt

  TCVN 8526:2013   Máy giặt  − Mức HSNL tối thiểu và phương pháp xác định

Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 2 (Quatest 2)
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm điện (ETRC)
Page: 1/1