Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 1 (Quatest 1)
 • Địa chỉ
  • Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • 04.37564632
  • www.quatest1.com.vn
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

   

  1 Bóng đèn huỳnh quang compact CFL TCVN 7896:2015 Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng
  2 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 7897:2013 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng
  3 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 8248:2013 Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng
  4 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống TCVN 8249:2013 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng
  5 Quạt điện TCVN 7826:2015 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng
  6 Nồi cơm điện TCVN 8252:2015 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng
  7 Máy giặt TCVN 8526:2013 Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
  8 Máy biến áp phân phối TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
  9 Máy Photocopy TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng
  10 Máy in TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng
  11 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng
  12 Máy thu hình TCVN 9536:2012 Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng
  13 Động cơ điện TCVN 7450-1:2013 Động cơ điện
  14 Chóa đèn chiếu sáng đường phố Quyết định 13/2008/QD-BCT ngày 30/6/2008
  15 Nồi hơi công nghiệp TCVN 8630:2010  Nồi Hơi – Hiệu Suất Năng Lượng Và Phương Pháp Thử
Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 3 (Quatest 3)
 • Địa chỉ
  • 7 Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
  • (84-61) 3 836 2
  • www.quatest3.com.vn
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

   

  Sản phẩm

  Tiêu chuẩn

   1

  Bóng đèn huỳnh quang compact CFL

  TCVN 7896:2008 Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng

   2

  Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang

  TCVN 7897:2008 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

   3

  Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang

  TCVN 8248:2009 Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng

   4

  Bóng đèn huỳnh quang dạng ống

  TCVN 8249:2009 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng

   5

  Quạt điện

  TCVN 7826:2007 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng

   6

  Nồi cơm điện

  TCVN 8252:2009 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

   7

  Máy giặt

  TCVN 8526:2013 Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

   8

  Máy biến áp phân phối

  TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

   9

  Máy Photocopy

  TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng

   10

  Máy in

  TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng

   11

  Màn hình máy tính

  TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

   12

  Máy thu hình

  TCVN 9536:2012 Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng

   13

  Tủ lạnh

  TCVN 7829:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

  TCVN 7828:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM
Trung tâm thử nghiệm-Kiểm định công nghiệp thuộc Viện Cơ khí Năng lượng & Mỏ, Vinacomin
 • Địa chỉ
  • 565, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • 0435525553
  • 0438543154
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

  Sản phẩm

  Tiêu chuẩn thử nghiệm và đánh giá HSNL

  Tủ lạnh

  TCVN 7829:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng;TCVN 7828:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

  Tủ lạnh Thương mại

  TCVN 10289:2014 Tủ lạnh thương mại- Hiệu suất năng lượng; TCVN 10290:2014 Tủ lạnh thương mại- Phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng

  Điều hòa không khí

  TCVN 7831:2015 Máy Điều hòa không khí không ống gió - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng; TCVN 7830:2015 Máy Điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng

  Máy Photocopy

  TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng 

  Máy in

  TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng

  Màn hình máy tính

  TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

  Máy thu hình

  TCVN 9537:2012 Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

  Nồi cơm điện

  TCVN 8252:2015 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

  Quạt điện

  TCVN 7826:2015 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng

  Máy giặt

  TCVN 8526:2013   Máy giặt  − Mức HSNL tối thiểu và phương pháp xác định

Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 2 (Quatest 2)
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc
Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm điện (ETRC)
Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia (PGL)
 • Địa chỉ
  • Tầng 2, số 28, ngõ 29/14, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; Phòng thử nghiệm: Số 4, phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • 0981.996.996
 • Danh sách sản phẩm được chỉ định kiểm nghiệm

  Tên sản phẩm                  hàng hóa

  Chỉ tiêu             thử nghiệm

  Máy giặt gia dụng

  TCVN 8526:2013

  Nồi cơm điện

  TCVN 8252:2015

  Máy thu hình

  TCVN 9536:2012

  Đèn LED

  TCVN 11844:2017

  Đèn huỳnh quang Compact

  TCVN 7896:2015

  Bình đun nước nóng có dự trữ

  TCVN 7898:2009

  Máy in

  TCVN 9509:2012

  Máy Photocopy

  TCVN 9510:2012

  Màn hình máy tính

  TCVN 9508:2012

  Máy tính xách tay

  TCVN 11848:2017

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol
Page: 1/1